BLOG

VAKUM MAKİNESİ ÇEŞİTLERİ

vakum-makinesi-cesitleri-1

Vakum Makinesi Çeşitleri, Çalışma Prensibine Göre, Makine Yapısına Göre ve Kullanım Alanlarıa Göre 3 ana başlık altında toplanabilir.

ÇALIŞMA PRENSİBİNE GÖRE VAKUM MAKİNESİ ÇEŞİTLERİ

Vakum makineleri çalışma prensibine göre 2 sınıfa ayrılabilir. Bunlar:

  • Açık tip vakumlama makineleri
  • Kapalı tip vakumlama makineleri

Açık tip vakumlama makineleri , vakumlanacak poşet nuzuller vasıtası ile hava emilerek vakumlama işlemi gerçekleştirilir. Bu sistemde sadece poşet içine vakumlama sistemi uygulanır. Genellikle endüstriyel poşetlerin vakumlamasında , büyük poşetlerin vakum işleminde kullanılan bir sistemdir.

Kapalı tip vakumlama makinelerinde ise hazne içindeki hava emilerek ortam havası alınır. Hazneli vakumlama sistemi olarak da bilinmektedir. Genellikle tezgah üstü makinelerde, tozlu , küçük taneli ürünlerin vakumlanmasında kullanılır. Bu sistemde birden çok poşet aynı anda vakumlanabilir.

MAKİNE YAPISINA GÖRE VAKUM MAKİNESİ ÇEŞİTLERİ

Vakumlama makinesini yapısına göre 2 sınıfa ayırmak mümkündür;

  • Dikey Vakumlama Makineleri
  • Yatay Vakumlama Makineleri

Dikey vakumlama makineleri, poşetlerin dikey olarak konumlandırıldığı yapıştırma sisteminin de buna göre ayarlandığı makinelerdir. Hem açık tip hem de kapalı tipde dikey vakum makineleri mevcuttur. Vakumlanacak ürüne göre dikey tip makineler seçilebilir. Akışkan ve tozlu ürünlerde bazı otomatik sistemlerde genellikle dikey tip makineler kullanılabilir.

Yatay vakumlama sisteminde ise vakumlanacak poşetler yatay olarak konumlandırılmakta ve o şekilde yapıştırma sistemi çalışmaktadır. Akışkan olanayan ve genellikle kalıplanması istenmeyen üreünlerde kullanılır. Bazı özel ürünlerde kalıp ile kullanılanılabilir. Özellikle balık, et, salamura ürünler için sıklıkla yatay makineler kullanılır.

KULLANIM ALANINA GÖRE VAKUM MAKİNESİ ÇEŞİTLERİ

Kullanım alanlarına göre makineleri 3 sınıfa ayırabiliriz

  • Endüstriel uygulamalara yönelik vakumlama sistemleri,
  • Tezgahüstü vakumlama sistemleri,
  • Mutfak tipi vakumlama sistemleri,

Endüstriel ürünler için yapılan sistemler, seri imalat için yapılmış, üretim tesislerinde kullanılır. Gün boyunca aralıksız olarak vakumlama yapmak için tasarlanmışlardır. Dikey, yatay  açık ya da kapalı tipte otomatik ya da manuel olarak dizayn edilebilirler.

Tezgahüstü vakum makineleri daha çok ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek düşük kapasteli cihazlardır. Perakende satıcılar , küçük ölçekli imalatçılar için uygundur. Hem kapastesi hem de yapabileceği poşet hacmi sınırlıdır.

Mutfak tipi vakumlama sistemleri ise son senelerde yaygınlaşmaya başlamıştır. Saklamak istediğimiz ürünlerin daha uzun süreler dayanmasını sağlamak için dizayn edilmiş mini cihazlardır. Küçük poşet vakumlama işlemlerine olanak sağlamaktadır.


× Whatsapp Destek Hattı.