BLOG

VAKUM MAKİNESİ

invac_sirket2

Vakum Makinesi Nedir? Vakum kelimesi köken itibarı ile Latince ye dayanmaktadır.  Boşaltılmış, boş anlamına gelen ”vacuus” kelimesinden türetilmiştir. Dünyada vakum terimi ile akla ilk gelen vakumlu temizleme ya da elektrik süpürgesi (vacuum cleaning) olurken, ülkemizde ise vakum kelimesi ile akla ilk gelen vakumlu paketlemedir. Vakumlama işlemi günümüzde bir ortamın, mekânın, yüzeyin ya da paketin havasının boşluğunun alınması anlamında kullanılmaktadır. Bu prensibi ürün paketlerine ilk uygulayan kişi 1940 yılında Karl Bosch dur.

Basitçe ifade edecek olursak, hava geçirgenliği olmayan bir poşet içinden oksijen ve diğer hava bileşenlerinin emilerek alınması yöntemidir. Burada poşet içinde oluşan negatif basınç sayesinde içerde hava kalmaz ve poşet yapısına bağlı olarak içindeki ürünün formunu alır.

Vakum Makinesi hava geçirgenliği olmayan bir poşet içinden oksijen ve diğer hava bileşenlerinin emilerek alınması sağlayan makinedir.

PAKETLEME VE AMBALAJLAMA TARİHİ

Vakum makinelerinin önemini tam anlamıyla kavrayabilmek için kısaca paketleme ve ambalaj geçmişimize bakmak gerekir. Paketleme tarihine bakıldığı zaman atalarımızın ürünleri muhafaza etmek için toprak, ağaç, taş, deri gibi doğal malzemeler ile saklama kapları yaptıkları görülür. Bu materyallerden yapılan saklama kapları ile hem ürünlerini muhafaza etmiş hem de bir yerden başka bir yere sevkiyatında zarar görmesini engellemeye çalışmışlardır. Daha sonra icat edilen cam, kâğıt ve metal ambalaj yöntemleri ile paketleme bambaşka bir şekle bürünmüştür.

Paketleme sistemlerinde kullanılan en son ürün ise plastik malzemelerdir. 20.yy ın ortalarından itibaren hayatımıza giren plastik ambalajlama sistemi ile dünya yepyeni bir sektörle tanışmıştır. Gelişen dünyamızda ambalaj ve paketlemesi yapılan ürün sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Gıdadan tekstile sanayi ürünlerinden ham maddelere kadar hemen hemen her ürünün paketlenmesi zorunlu hale gelmiştir.

VAKUM MAKİNESİ İLE SAĞLANAN AVANTAJLAR

 • Doğru ve uygun şekilde paketlenmiş ürünler üreticilere büyük kazanç ve faydalar sağlarken, uygun paketlenmemiş ürünler hem zaman hem saygınlık hem de büyük maddi kayıplar vermektedir.
 • Paketleme bir zamanlar sadece ürün muhafazası ve sevkiyatı için kullanılırken, günümüzde ürün reklam ve pazarlaması için en faydalı yöntemlerden biri haline gelmiştir. Bugün dünyadaki tüm pazarlama ve satış uzmanlarının ortak fikri; ambalaj ve paketlemesi iyi yapılan ürünlerin satışları ciddi şekilde artırdığı yönündedir.
 • Ayrıca bu en ekonomik pazarlama metodudur. Çünkü tüketicinin ürünle ilk teması ambalajı ile olmaktadır. Şayet müşteri ürün ambalajını beğenirse (dikkat ürünü değil) ürünü incelemekte ve satın alım eğilimi göstermektedir.
 • Yapılan deneylerde ürünü inceleme eğilimi gösteren müşterilerin % 65- 70 oranında satın alım reaksiyonu gösterdikleri hatta bu oranın çocuklarda çok daha yüksek oranlarda olduğu ispatlanmıştır.
 • Aynı durum toptan satılan büyük hacimli ambalajlar için de geçerlidir. Kalite algısını yükseltmek isteyen firmalar ürün paketlemesine azami seviyede hassasiyet göstererek en uygun ve verimli paketleme sistemini tercih etmektedir.
 • Hatta bazı ülkelerde bu konu kişisel insiyatiften çıkartılarak mevzuat haline getirilmiş ve hangi ürünlerin ne şekilde paketlenmesi gerektiği açıkça deklere edilmiştir.
 • Örneğin bazı ülkelerde, çeşitli gıda ürünlerinin vakumlu paketleme yapılması zorunludur. Gümrüklere yollanan ürünler vakumlu paketlenmemiş ise ürüne dolaşım hakkı verilmemektedir.
 • Bir diğer konu ise dünyanın her yerinden pek çok mal ve hizmete ulaşabildiğimiz teknoloji çağında, bu ürünlerin nasıl sağlıklı zarar görmemiş, temiz bir şekilde paketlenmesi gerektiğidir.
 • Artık dünyanın en uzak köşesinde üretilen ve çok çabuk bozulabilecek gıda ürünleri bile hızlı ve sağlıklı bir şekilde sevk edilebilmektedir. Tüm bu zikredilen sebeplerden dolayı paketleme ve ambalaj günümüzün en önemli ve değerli sektörlerinden biri haline gelmiştir.

VAKUMLU PAKETLEME SİSTEMİ

Vakum paketleme sistemi ve vakum makinesi ise bu sürecin en son halkalarından birini temsil etmektedir. Şuan üretilen vakum makineleri ile hemen hemen her ürünün vakum paketlemesi yapılabilmektedir. Vakum paketleme makineleri ile ürünlerin;

 • Paketleme ile orijinal olarak korunması sağlanır,
 • Pigment değerleri değişmez,
 • Hacim farklılıkları oluşmaz,
 • Mineral değerleri sabit kalır,
 • Tat ve koku özellikleri muhafaza edilir.

Ürünlerin oksijenle teması kesildiği için gıda ürünlerinde raf ömrünü oldukça uzatır, diğer endüstriyel ürünlerde de oksitlenmeyi engelleyerek kullanım sürelerini uzatır. Ürünlerin oksijenle teması kesildiği için gıda ürünlerinde raf ömrünü oldukça uzatır, diğer endüstriyel ürünlerde de oksitlenmeyi engelleyerek kullanım sürelerini uzatır.

Son teknoloji kullanılarak üretilen vakum makineleri artık sadece vakumlama fonksiyonunu yerine getirmekle kalmayıp, ürüne ve talebe göre poşet içine fazladan koruyucu gaz takviyesi de yapabilmektedir. Böylece daha hassas ürünlerin uzun süreler bozulmadan saklanması sağlanmaktadır. Vakum makineleri ile paketlenen ürünler depolama şartları ne kadar kötü olsa da dış ortamdan etkilenmez özgün yapısını uzun süre muhafaza eder. Bu da işletmelere stok maliyeti açısından büyük kolaylıklar sağlar.


× Whatsapp Destek Hattı.